Pogoji uporabe

SPREJETJE SPORAZUMA O POGOJIH POSLOVANJA PROSIMO, DA PRED UPORABO TE PLATFORME IN STORITEV POZORNO PREBERETE TE POGOJE POSLOVANJA (V NADALJEVANJU: POGOJI).

Družba T4me Ltd (v nadaljevanju: Trainers4me, mi, nas ali naše) zagotavlja spletno platformo OnlineGym4me.com uporabnikom, ki želijo telovaditi prek spleta ob vadbah v živo ali ob posnetih vadbah.

Ti pogoji zajemajo vse določbe o sodelovanju med spletno platformo OnlineGym4me (v nadaljevanju: OnlineGym4me, mi ali nas) in vami (v nadaljevanju: vi ali uporabnik) v zvezi z uporabo storitev. Z uporabo naše platforme in storitev se strinjate s temi pogoji (natančneje, s tem sporazumom). Če se ne strinjate s katero koli določbo v tem sporazumu, vključno s politiko zasebnosti spletne platforme OnlineGym4me (http://onlinegym4me.com/politika-zasebnosti/), ne uporabljajte naše platforme ali storitev, ki so na voljo na platformi OnlineGym4me.

1. UPORABNIŠKE STORITVE

Če se odločite in se naročite na naše storitve, postanete uporabnik (v nadaljevanju: uporabnik) spletne platform OnlineGym4me za čas svojega članstva. Ta sporazum in določbe sporazuma o registraciji, ki ste ga sklenili, bodo urejali vaše razmerje z nami in vašo uporabo naših storitev v času vašega članstva.

2. SPREMEMBE POGOJEV

OnlineGym4me lahko te pogoje, vključno s politiko zasebnosti, kadar koli spremeni. O pomembnih spremembah teh pogojev vas bomo obvestili s poslanim obvestilom na elektronski naslov, evidentiran v vašem računu, ali z namestitvijo dobro vidnega obvestila na naši platformi, da se boste lahko odločili, ali boste še naprej uporabljali naše storitve. Pomembne spremembe bodo začele veljati najmanj 30 dni po tem, ko vas bomo o njih obvestili. Vaša uporaba platforme ali storitev po začetku veljavnosti kakršnih koli sprememb se šteje, da se strinjate z zadevnimi spremembami. Poleg tega se z dostopanjem do platforme ali če postanete uporabnik (če je upoštevno), strinjate, da vam ta sporazum predložimo v elektronski obliki.

3. UPRAVIČENOST

Platforma in storitve so namenjeni izključno osebam, starim 18 let ali starejšim. Dostop do platforme ali storitev oziroma uporaba teh je osebam, mlajšim od 18 let, prepovedana. Z dostopanjem do platforme ali storitev oziroma uporabo teh ali z registracijo kot uporabnik izjavljate in zagotavljate, da ste stari 18 let ali starejši.

4. STORITVE DRUŽBENIH OMREŽIJ

S tem, ko platformi OnlineGym4me dovolite dostop do svojih računov v družbenih omrežjih (Facebook ali kateri drugi), dovoljujete, da bo platforma OnlineGym4me dostopala do kakršnega koli besedila, slik in fotografij, glasbenih posnetkov, programske opreme, avdio- in videoposnetkov, informacij ali drugih gradiv, ki ste jih objavili in shranili v svojem računu na družbenih omrežjih, tako da so prek vašega računa na OnlineGym4me na voljo na platformi in v okviru storitev, jih dal na razpolago in jih shranjeval, razen če ni v teh pogojih določeno drugače. Glede na vaše račune v izbranih družbenih omrežjih in skladno z vašimi nastavitvami zasebnosti v takih računih v družbenih omrežjih bodo osebno določljivi podatki, ki jih objavite v svojih računih na družbenih omrežjih, dostopni na OnlineGym4me in v storitvah platforme prek vašega računa na OnlineGym4me. Prosimo, upoštevajte, da če bo račun na družbenem omrežju ali povezana storitev na platformi OnlineGym4me postal nedostopen ali če bo dostop do zadevnega računa v družbenem omrežju preklical tretji ponudnik storitev, vsebina z družbenega omrežja ne bo več dostopna na platformi OnlineGym4me in v okviru naših storitev.

Vaše razmerje s tretjim ponudnikom storitev, ki so povezane z vašimi računi na družbenih omrežjih, je urejeno izključno z vašimi sporazumi z zadevnimi tretjimi ponudniki storitev.

5. ODGOVORNOST UPORABNIKOV SKUPNOSTI IN NAŠE SPLETNE PLATFORME

Kot uporabnik ali morebitni drugi gost na naši platformi morate upoštevati, dače nekdo na platformi OnlineGym4me ali prek naših drugih spletnih kanalov objavi sporno vsebino ali povezavo do take vsebine (politične, pornografske ipd. vsebine), bo taka vsebina ali povezava nemudoma odstranjena. Če bomo seznanjeni, da je bila objavljena taka vsebina, si pridržujemo pravico, da jo brez opozorila odstranimo s platforme OnlineGym4me ali iz katerih drugih spletnih kanalov naše platforme. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez obrazložitve izbrišemo kakršno koli vsebino ali vaš račun.

6. LASTNIŠTVO

Ta spletna platforma, storitve in vsebina platforme so zaščiteni z avtorskimi pravicami in blagovno znamko. Potrjujete in se strinjate, da so platforma, storitve in vsebina platforme (vključno z vsemi povezanimi pravicami intelektualne lastnine) v izključni lasti OnlineGym4me. Zavezujete se, da ne boste odstranili, spreminjali ali zakrili nobenega obvestila v zvezi z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, storitvenimi znamkami ali drugimi lastniškimi pravicami, vključenimi v platformo, storitve ali vsebino platforme ali povezanimi z njimi.

7. UPORABNIŠKA VSEBINA

Potrjujete in se strinjate, da ste sami izključno odgovorni za vso vsebino, ki jo daste na razpolago prek OnlineGym4me.com in v okviru storitev.

8. DAVKI

Vsi uporabniki OnlineGym4me.com razumejo in se strinjajo, da so izključno sami odgovorni za upoštevanje zahtev o davčnem poročanju, ki veljajo zanje, po posvetu s svojim davčnim svetovalcem.

9. PLAČILNA POLITIKA

Za storitve platforme OnlineGym4me in morebitno dodatno vsebino se plačuje prek platforme OnlineGym4me. Naše vadbe lahko sedem dni preizkušate brezplačno, če se vpišete v poskusno uporabo platforme OnlineGym4me.

10. PODALJŠANJE IN PREKLIC NAROČNINE

Vaša naročnina se ob poteku naročniškega obdobja samodejno podaljša. Svojo naročnino lahko kadar koli spremenite ali prekličete tako, da se vpišete v svoj račun na OnlineGym4me in spremenite nastavitve. Če boste svojo naročnino preklicali pred potekom obračunskega obdobja, boste lahko storitve uporabljali do konca obračunskega obdobja; vplačani znesek za preostali čas se ne vrne. Samodejno podaljšanje lahko kadar koli pred tem datumom ustavite na tej povezavi.

11. SPREMEMBE CEN

Naročniške cene lahko po svoji presoji ustrezno spremenimo. O morebitni spremembi cen vas bomo poskušali obvestiti, še preden bo sprememba izvedena, da boste lahko prilagodili ali preklicali svojo naročnino. OnlineGym4me ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo, ki bi nastala, če ne spremenite svoje naročnine po tem, ko vas obvestimo o spremembi cen.

12. VRAČILA

Vsa plačila so dokončna in nevračljiva. Če pa menite, da ponujena storitev ni taka, kot je bilo opisano, nas o tem obvestite z e-sporočilom, poslanim na elektronski naslov service@onlinegym4me.com.

13. ZASEBNOST

Platforma OnlineGym4me bo podatke, ki jih daste na voljo na platformi, uporabljalo le v skladu z našo politiko zasebnosti. Za več informacij preberite našo celotno politiko zasebnosti.

14. POVEZAVE DO DRUGIH PLATFORM

Povezave s platforme do drugih spletnih platform (vključno s spletišči, ki spadajo v okvir OnlineGym4me) ali vključevanje oglasov ne pomeni, da OnlineGym4me podpira taka spletišča, vsebino, izdelke, oglaševanje in druga gradiva, predstavljena na zadevnih spletiščih, oziroma izdelkov in storitev, ki se oglašujejo v zadevnih oglasih; objavljamo jih le v vednost. Uporabniki dostopajo do njih na lastno odgovornost. Uporabnik je sam odgovoren za proučitev vsebine in uporabnosti informacij, pridobljenih z drugih spletišč. OnlineGym4me ne nadzoruje takih spletišč in ne prevzema odgovornosti za njihovo vsebino. Dejstvo, da OnlineGym4me objavlja hiperpovezave do takih spletišč, ne pomeni, da OnlineGym4me podpira kakršno koli gradivo na zadevnih spletiščih ali ima kakršno koli povezavo z upravljavci teh spletišč. Uporabniki ob tem še potrjujejo, da za uporabo spletišč, ki jih nadzorujejo, imajo v lasti ali upravljajo tretje osebe, veljajo pogoji uporabe zadevnih spletišč, in ne pogoji in politika zasebnosti OnlineGym4me. OnlineGym4me izrecno zavrača odgovornost za uporabo in/ali ogled povezav, ki se morebiti pojavijo na drugih spletiščih.

15. STIK Z ONLINEGYM4ME

Z morebitnimi vprašanji ali pripombami v zvezi s temi pogoji vzpostavite stik z OnlineGym4me prek e-naslova support@onlinegym4me.

16. MOBILNE STORITVE

Naše storitve lahko vključujejo nekatere storitve, ki so na voljo na mobilnih napravah, vključno z (i) zmožnostjo nalaganja vsebine v storitev prek mobilne naprave, (ii) zmožnostjo iskanja po storitvah in platformi prek mobilne naprave in (iii) zmožnostjo dostopa do nekaterih funkcij prek aplikacije, ki se prenese in namesti na mobilno napravo. Glede na to, koliko dostopate do naših storitev z mobilno napravo, se lahko obračunajo običajni stroški, stroški prenosa podatkov in drugi stroški vašega ponudnika brezžičnih storitev.

17. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI V ZVEZI Z ZDRAVJEM

Preden se lotite katere koli vadbe na OnlineGym4me.com, se posvetujte z osebnim zdravnikom in preverite, ali so zadevne vadbe primerne za vas. Ne začnite izvajati vadbenega programa iz naših storitev, če vam osebni zdravnik izvajanje takih vadb odsvetuje. Storitve uporabljate in naše vadbe v živo ali posnete vadbe izvajate izključno po lastni presoji in na lastno odgovornost. Če kadar koli med vadbo občutite šibkost, bolečino, omotičnost ali zadihanost, vedno takoj prenehajte izvajati vadbo.

18. ZAŠČITA VSEBINE

Celotna vsebina (vključno z video-vsebinami) na tej spletni strani je last družbe T4ME Ltd (vse pravice pridržane). Brez predhodnega soglasja družbe T4ME Ltd je prepovedana kakršnakoli javna uporaba, izvajanje, prenašanje, predvajanja, prikazovanja, radiodifuznega oddajanja, radiodifuzne transmisije, sekundarnega radiodifuznega izvajanja, dajanja na voljo javnosti, predelava, avdiovizualna priredba, distribuiranje, dajanje v najem ali kakršenkoli drug način javne uporabe vsebin na tej spletni strani. Kdor brez soglasja družbe T4ME Ltd uporablja vsebine na tej spletni strani na zgoraj opisan način soglaša s tem, da bo družbi T4ME Ltd poravnal nadomestilo v višini 100.000,00 EUR za vsako kršitev.

VADBE
ZA VSAK ŽEP

Za samo €4,90 na mesec pridobiš neomejen dostop do vseh spletnih vadb z vrhunskimi trenerji. Vse to le za ceno dveh skodelic kave!

POGLEJ VSE VRSTE ČLANSTVA